Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř stanovení analytů v medicíně

Kredity 3
Rozsah 0 / 0 / 5
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant MUDr. Ivan Šebesta, CSc.

Anotace

Cílem předmětu je získat praktické dovednosti pro stanovení základních metabolitů v klinicko-biochemické laboratoři včetně metod pro diagnostiku dědičných metabolických poruch.
Kromě pratických cvičení předmět zahrnuje též praktickou demonstraci jednotlivých analytických metod včetně automatických analyzátorů. Studenti jsou seznámeni s komplexním provozem klinicko-biochemické laboratoře včetně kontroly kvality a elektronického výstupu dat.

Sylabus

1.Seznámení s provozem praktik, laboratorní řád, BOZP
2.Manuální metody - fotometrické stanovení bilirubinu, ALT, AST, GMT, ALP, elfo
bílkovin
3.Manuální metody - stanovení glukosy, kreatininu, cholesterolu, triglyceridů, močoviny
4.Laboratorní diagnostika lysozomálních enzymopatií
5.Statim laboratoř, moče, AAS
6.Vyšetření likvoru
7.Serologie, Amplichip
8.Analytické metody v endokrinologii
9.Vyšetření moče chemicky a mikroskopicky
10. Suchá chemie, point of care testing

Literatura

Z:Schneiderka P. a kol., Stanovení analytů v klinické biochemii, 1.část, Praha, Karolinum, 1999, 80-7184-761-5
Z:Schneiderka P. a kol., Kapitoly z klinické biochemie, Karolinum, 2004, 80-246-0678-X
Z:Chromý V. a kol., Bioanalytika, analytická chemie v laboratorní medicíně, Masarykova univerzita Brno,1992, 80-210-2917-X
D:Doležalová V. a kol., Principy biochemických vyšetřovacích metod, I a II.část, Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Brno, 1995
D:Zima T. ed. Laboratorní diagnostika, druhé doplněné a přepracované vydání, Praha, Galén, 2007, 978-80-7262-372-3(Galén), 978-80-246-1423-6 (Karolinum)

otázky (student dostane jednu otázku pro klasifikovaný zápočet):

Vyšetření moče chemicky a mikroskopicky

Suchá chemie,Reflotron

Význam a stanovení glukosy

Příjem a odběr materiálu

Stanovení bilirubinu, jaterních testů (enzymy)

Vyšetření likvoru

Stanovení Na,K, Ca, Fe

Stanovení cholesterolu,TAG a HDL-CHOL

Močovina a kreatinin

Výpočet a význam clearance kreatininu

Kyselina močová a AMS

Elektroforetické metody

Automatické analyzátory

AAS

Izotopové metody

Imunochemické metody

Farmakogenetika

Serologie -metody

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi