Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Biochemie mikroorganismů

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. RNDr. Jarmila Pazlarová, CSc.
Ing. Hana Stiborová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět rozšiřuje základní znalosti o biochemii mikroorganismů se zaměřením na organizaci buněčného metabolismu a regulační mechanismy.Součástí je poznání regulace buněčného cyklu jak prokaryotních tak eukaryotních mikroorganismů, biochemické principy života extremofilních mikroorganismů. Dále se studenti seznámí s determinanty virulence patogenů, syntézou antimikrobiálních peptidů a antibiotik(sekundární metabolity). Jsou vysvětleny principy regulace quorum-sensing a tvorba mikrobiálního biofilmu.

Sylabus

1. Organisace buněčného metabolismu, experimentální přístupy ke studiu klíčových reakcí, turn-over proteinů, ultracytochemie mikroorganismů
2. RNA-polymerasa, sigma faktory, stabilita m-RNA,fosforylace proteinů
3. Životní a buněčný cyklus prokaryontních a eukaryontních mikroorganismů, cytoskeleton
4. Biochemické principy života mikroorganismů v extrémních podmínkách, sporulace
5. Biochemické dráhy vedoucí k syntéze esenciálních aminokyselin
6. Inhibiční faktory mikroorganismů, lantibiotika, koliciny, killer faktory
7. Biochemické dráhy vedoucí k synthese sekundárních metabolitů, mechanismus účinků antibiotik
8. Faktory podmiňující patogenitu mikroorganismů
9. Sekrece bílkovin u prokaryontních a eukaryontních mikroorganismů, signální peptidy, "processing"
10. Anaerobní procesy u mikroorganismů, anaerobní respirace
11. Mechanismy transportu látek u mikroorganismů
12. Regulace "quorum sensing"
13. Oxidativní stres u mikroorganismů
14. Mikrobiální degradace celulosy

Literatura

Z: Biochemie, Voet a Voetová, Victoria Publishing 1995
D: Microbial Physiology, 4th Edition, Albert G. Moat, John W. Foster, Michael P. Spector, Michael P. Sector, Wiley-Liss; 4 edition (July 8, 2002), ISBN-10: 0471394831
D: Bacterial Physiology and Metabolism, Byung Hong Kim, Geoffrey Michael Gadd, Cambridge University Press; 1 edition (March 3, 2008), ISBN-10: 0521712300

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi