Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Biochemie B

Kredity 4
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.
doc. Ing. Petra Lipovová, Ph.D.

Anotace

Předmět tvoří nástavbu základního kurzu Biochemie I. Měl by studenty přivést k širšímu chápání biologických a biochemických souvislostí. Proto jsou témata jednotlivých přednášek volena tak, aby se v nich promítly poznatky z různých oblastí biochemie (struktury biopolymerů, molekulová genetika, metabolismus, aplikace bioanalytických metod).

Sylabus

1. Úvod: O čem je současná biochemie?
2. Metabolismus a transport kyslíku a oxidu uhlkičitého
3. Biochemie esenciálních faktorů
4. Regulace enzymové aktivity
5. Hormony a přenos informace přes biologickou membránu
6. Koordinace metabolických funkcí v mnohobuněčném organismu
7. Biochemie eukaryotní buňky I - organely
8. Biochemie eukaryotní buňky II - cytoskelet
9. Biochemie fototrofních a chemotrofních organismů
10. Základní metody genového inženýrství
11. Vývoj biotechnologií; využití enzymů v potravinářství
12. Biochemie v medicíně I (klinická biochemie)
13. Biochemie v medicíně II (biochemické příčiny některých nemocí)
14. Historický přehled biochemie

Literatura

Z: Vodrážka Z.: Biochemie, Academia Praha 2002, ISBN 80-200-0600-4
Z: Kodíček M.: Biochemické pojmy - výkladový slovník, Vydavatelství VŠCHT, Praha 2007, ISBN 80-7080-669-2, elektronická verze dostupná na stránkách Vydavatelství VŠCHT.
D: Kodíček M, Karpenko V.: Biofysikální chemie, Academia Praha 2000, ISBN 80-200-0791-1

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi