Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Biochemie B

Kredity 4
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.
doc. Ing. Petra Lipovová, Ph.D.

Anotace

Předmět tvoří nástavbu základního kurzu Biochemie I. Měl by studenty přivést k širšímu chápání biologických a biochemických souvislostí. Proto jsou témata jednotlivých přednášek volena tak, aby se v nich promítly poznatky z různých oblastí biochemie (struktury biopolymerů, molekulová genetika, metabolismus, aplikace bioanalytických metod).

Sylabus

1. Úvod: O čem je současná biochemie?
2. Metabolismus a transport kyslíku a oxidu uhlkičitého
3. Biochemie esenciálních faktorů
4. Regulace enzymové aktivity
5. Hormony a přenos informace přes biologickou membránu
6. Koordinace metabolických funkcí v mnohobuněčném organismu
7. Biochemie eukaryotní buňky I - organely
8. Biochemie eukaryotní buňky II - cytoskelet
9. Biochemie fototrofních a chemotrofních organismů
10. Základní metody genového inženýrství
11. Vývoj biotechnologií; využití enzymů v potravinářství
12. Biochemie v medicíně I (klinická biochemie)
13. Biochemie v medicíně II (biochemické příčiny některých nemocí)
14. Historický přehled biochemie

Literatura

Z: Vodrážka Z.: Biochemie, Academia Praha 2002, ISBN 80-200-0600-4
Z: Kodíček M.: Biochemické pojmy - výkladový slovník, Vydavatelství VŠCHT, Praha 2007, ISBN 80-7080-669-2, elektronická verze dostupná na stránkách Vydavatelství VŠCHT.
D: Kodíček M, Karpenko V.: Biofysikální chemie, Academia Praha 2000, ISBN 80-200-0791-1

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi