Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Bioléčiva

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Eva Benešová, Ph.D.
prof. Ing. Martin Fusek, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět bioléčiva je věnován základnímu seznámení studentů s tímto dynamicky se rozvíjejícím oborem
farmaceutického průmyslu. Studenti se seznámí ve zkrácené formě s hlavními léčivy vyráběnými klasickými
biotechnologickými procesy (antibiotika, alkaloidy apod.) a poté s léčivy, které jsou připravovány rekombinantními
technologiemi. V obecné části je pozornost věnována především odlišnosti výrob malých molekul a proteinů, poté
se probírají jednotlivé typy léčiv, jejich indikace a funkce v organismu a v patologii.

Sylabus

None

Literatura

Benešová E., Fusek M., Hubálková P., Bioléčiva VŠCHT Praha, 2016, 9788070809556
Z:Fusek M., Káš J., Ruml T., Bioléčiva � VŠCHT Praha, 2008, 9788070806784
D:Fusek M., Vitek L, Blahos J., Hajdúch M., Ruml T., Biologická léčiva - teoretické základy a klinická praxe, GRADA, 2012, 9788024737270

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi