Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Farmaceutická mikrobiologie

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Igor Hochel, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na souhrnný popis infekčních agens a jejich vlastností a na pochopení mechanismů účinku jak syntetických antimikrobiálních látek, tak přirozených obranných systémů makroorganismu. Pozornost je věnována zdrojům mikrobiální kontaminace farmaceutických výrob a způsobům eliminace mikroorganismů z farmaceutických produktů a výrobního prostředí.

Sylabus

1. Viry
2. Bakterie
3. Mikromycety
4. Protozoa
5. Principy mikrobiální pathogenity
6. Struktura a popis imunitního systému
7. Mechanismy účinků imunitního systému a antiinfekční imunita
8. Vakcíny
9. Mechanismy účinku antimikrobiálních látek
10. Mechanismy bakteriální rezistence k antibiotikům
11. Laboratorní vyhodnocování účinnosti antimikrobiálních látek a desinfekčních prostředků
12. Mikrobiologické aspekty farmaceutické výroby
13. Fyzikální metody sterilizace, posuzování sterilizačních procesů
14. Chemické metody sterilisace, dezinfekční prostředky

Literatura

Z: Denyer S.P., Hodges N.A., Gorman S.P., Hugo and Russell’s Pharmaceutical Microbiology. 7th edition, Blackwell Science, 2004, 9780632064670.
Z: Bednář M., Fraňková V., Schindler J., Souček A., Vávra J., Lékařská mikrobiologie, Marvil, 1996, 859431505280
Z: Votava M., Lékařská mikrobiologie obecná, Neptun, 2005, 8086850005
Z: Hořejší V., Bartůňková J., Základy imunologie, Triton, 2009, 9788073872809
D: Volf P., Horák P., Paraziti a jejich biologie, Triton, 2007, 9788073870089
D: Jíra J., Lékařská protozoologie, Galen, 2009, 9788072623815
D: Toman M., Grada Publishing, Veterinární imunologie, 2009, 9788024724645
D: Beneš J., Infekční lékařství, Galen, 2009, 9788072626441

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi