Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Etika zdravotnického povolání

Kredity 1
Rozsah 0 / 1 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D.

Anotace

Přednášky seznamují posluchače se základními pojmy a problémy etiky obecné a vybranými tématy bioetiky, jako jsou její základní principy, kodexy, etické podmínky experimentu, problematika počátku a konce lidského života.

Sylabus

Výuka probíhá dne: v posledním týdnu ledna 2016 (termín bude upřesněn) od 9,00-12,00 na Ústavu pro humanitní studia v lékařství, 1.LF UK,Karlovo nám. 40 (Faustův dům), 2.patro,posluchárna č.20
1.Principy filosofie a filosofické etiky
2.Úvod do (lékařské) etiky
3.Etika v politice
4.Kategorie filosofické etiky a bioetiky
5.Základy demokracie a lidská práva
6.Etika v dějinách I
7.Etika v dějinách II
8.Vztah lékař a pacient
9.Etické otázky kolem počátku života
10.Etické otázky alokace
11.Etické otázky transplantací
12.Sebevražedné jednání
13.Experiment
14.Paliativní medicína a umírání

Literatura

Z:Jankovský J., Etika pro pomáhající profese, Praha, 2003, 80-7254-329-6
Z:Ondok J.P., Bioetika, biotechnologie a biomedicína, Praha, 2005, 80-7254-486-1
Z:Ptáček R., Bartůněk P. a kol., Etika a komunikace v medicíně, Grada, Praha, 2011, 978-80-247-3976
Z:Thomasma D.C., Kushner T., Od narození do smrti, Mladá Fronta, Praha, 2000, 80-204-0883-5
D:Vácha M., Königová R., Mauer M., Základy moderní lékařské etiky, Portál, Praha, 2012, 978-80-7367-780-0

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi