Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

První pomoc

Kredity 1
Rozsah 0 / 1 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Mgr. Iva Eislerová

Anotace

Cílem je získat vědomosti a praktické dovednosti potřebné pro poskytování předlékařské první pomoci. Studenti jsou seznámeni s akutními stavy, které vznikají z úrazových a neúrazových příčin a včasným rozpoznáním poruch základních životních funkcí.

Sylabus

Výuka probíhá v posledním týdnu v lednu 2016 (termín bude upřesněn) vždy od 8,30-16,00 na Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství, 1.LF UK, areál FTN,Vídeňská 800,Praha 4 (nalevo od vrátnice v pavilonu A1, 1.patro)
pozn: je dop.pohodlé oblečení , u děvčat gumičku na dlouhé vlasy)
1.První pomoc: definice, dělení první pomoci, kontakt s RZP
2.Právní odpovědnost, povinnosti laika a zdravotníka
3.Správné a včasné rozpoznání poruchy některé ze základních životních funkcí (vědomí,dýchání,krevní oběh)
4.Aktuální doporučení pro neodkladnou resuscitaci
5.Praktický nácvik KPR na modelu
6.KPR u dětí
7.Tepelná poškození organismu, otavy
8.Akutní stavy vzniklé z neúrazových příčin (CMP, IM, Křečové stavy, Akutní stavy spojené s DM)
9.Akutní stavy vzniklé z úrazových příčin( krvácení, šokové stavy, poranění pohybového aparátu)
10.Polohování a transport nemocného
11.Obvazová technika, zásady a nácvik

Literatura

Z:Bydžovský J., Předlékařská první pomoc, Grada, Praha, 2011, 978-80-247-2334-1
Z:Dobiáš V., Urgentní zdravotní péče, Osveta, Martin, 2006, 978-80-8063-258-8
Z:Kelnarová J., Toufarová J., Sedláčková J., Číková Z., První pomoc I., Grada, Praha, 2007, 978-80-247-2182-8
Z:Kelnarová J., Toufarová J., Sedláčková J., Číková Z., První pomoc II., Grada, Praha, 2007, 978-80-247-2183-5
Z:Páral J., Malý atlas obvazových technik, Grada, Praha, 2008, 978-80-247-2255-9
D:Chalabala J., Pražská záchranka ve 155 fotografiích, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Praha, 2007

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi