Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Odborný praktický seminář z hygienickoklinické mikrobiologie

Kredity 2
Rozsah 1 / 1 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Pavel Ulbrich, Ph.D.

Anotace

Náplní tohoto předmětu je doplnění teoretických znalostí z obecné mikrobiologie a rozšíření vědomosti směrem ke klinické mikrobiologii, k etiologii infekčních onemocnění, infekčních komplikací onemocnění a epidemiologickým situacím. Smyslem semináře je vidět bakterie v biologických materiálech od pacientů, rozlišit pravé původce infekčních onemocnění od pouhé kolonizace a umět zhodnotit závažnost nálezů patogenních bakterií k diagnóze pacienta a k léčbě. Studenti dostanou ucelený obraz o mikrobiologické diagnóze, která je velkým podkladem pro směr antiinfekční léčby.

Sylabus

Odborný praktický seminář z hygienickoklinické mikrobiologie je vyučován formou praktických laboratoří v Nemocnici Na Bulovce a je zakončený zkouškou.Studenti budou seznámeni s pracovištěm klinické mikrobiologie, jeho členěním ve vztahu ke klinickým pracovištím nemocnice, provozem oddělení, se zásadami bezpečnosti práce v infekční laboratoři a vlastní náplní práce mikrobiologické laboratoře při nemocnici. Uvidí příjem biologických materiálů k vyšetření, jejich zpracování, izolace patogenních a potenciálně patogenních původců infekcí, identifikace, testy citlivosti k antibiotikům a následné uzavírání výsledků spolu s interpretací nálezů klinikovi. Budou sledovat kroky práce v mikrobiologickém informačním systému, který jim bude představen. Studenti poznají i principy přípravy kultivačních medií, zopakují si principy mikroskopování a lékaři - mikrobiologové jim prakticky ukáží kroky při tvorbě mikrobiologické diagnostiky. Při hodnocení nálezů v biologických materiálech si zopakují a procvičí poznávání bakterií ze skupiny Gram plus i Gram minus, aerobů i anaerobů. Součástí stáže bude též problematika mykobakteriologická a molekulárně biologická.

Literatura

Z: M. Votava a kol., Lékařská mikrobiologie vyšetřovací metody, Neptun, Brno, 2010, 978-80-86850-04-8
D: M. Votava a kol., Lékařská mikrobiologie speciální, Neptun, Brno, 2003, 80-902896-6-5
D: M. Votava, Lékařská mikrobiologie obecná, Neptun, Brno, 2005, 80-86850-00-5


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi