Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Úvod do kriminalistiky

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

Anotace

Studenti budou rozumět základům kriminalistiky, stopám, identifikaci, identifikaci osob, základní metody zajišťování a zkoumání stop.

Sylabus

1. Pojem, předmět, systém kriminalistiky.
2. Metody kriminalistické praxe.
3. Kriminalistické učení o trestném činu, učení o pachateli a oběti trestného činu.
4. Vymezení pojmu kriminalistická stopa a jejího obsahu.
5. Klasifikace kriminalistických stop.
6. Kriminalistická identifikace a její formy.
7. Základy zajišťování a zkoumání stop.
8. Metody, prostředky a postupy pro identifikační a neidentifikační zkoumání.
9. Základní kriminalisticko-technické a kriminalisticko-taktické metody.
10. Využití znalců a jiných odborníků v kriminalistické praxi.
11. Základy ohledání místa činu.
12. Teorie a praxe výslechu, konfrontace, rekognice.
13. Prověrky výpovědi, rekonstrukce a kriminalistického experimentu.
14. Obecné otázky metodiky vyšetřování.

Literatura

Z: Straus, J. a kol. Úvod do kriminalistiky. Plzeň: A. Čeněk, 2004. -
Z: Straus, J. a kol. Kriminalistická technika. Plzeň: A. Čeněk, 2008. -
Z: Straus, J. a kol. Kriminalistická taktika. Plzeň: A. Čeněk, 2008. -
Z: Straus, J. a kol. Kriminalistická metodika. Plzeň: A. Čeněk, 2008.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi