Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Toxikologie a analýza drog

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Martin Kuchař, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení základních principů neurochemie psychoaktivních látek a na jejich analýze v různých matricích.

Sylabus

1.Úvod do problematiky, historický kontext, legislativa, drogová prevence a nové trendy.
2.Vybrané kapitoly biofyzikální chemie.
3.fyziologie nervového systému, rozdělení receptorů.
4.Opioidy.
5.Sedativa.
6.Kanabinoidy.
7.Analytické metody v klinické a forenzní laboratoři, analýza v terénních podmínkách, vzorkování.
8.Stimulanty - kokain.
9.Stimulanty - ATS.
10.Stimulanty - psychedelika.
11.Profilování drog ve forenzní laboratoři.
12.Halucinogeny.
13.Další přírodní drogy.
14.Steroidní látky a anabolika.

Literatura

Z:Kamil Kalina a kol.:Klinická adiktologie, Praha, Grada, 2015
Z:Riedl O., Vondráček V. a spol.: Klinická toxikologie, Avicenum 1980.
Z:Marie Bičíková: Forenzní a klinická toxikologie, Praha, Galén, 2005, 2007.
Z:Heinz Lüllmann, Klaus Mohr, Martin Wehling: Farmakologie a toxikologie, Praha, Grada, 2004.
Z:Kalina K. a kol.:Klinická adiktologie, Praha, Grada, 2015
D:Leslie A. King: Forensic Chemistry of Substance Misuse (A Guide to Drug Control), Cambridge, RSC Publishing, 2009.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit responzivní verzi