Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Základy patologie

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Ludmila Karamonová, Ph.D.
doc. MUDr. Iuri Marinov, CSc.

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti z oblasti obecné patologie: podstata a hlavní příčiny nemoci, základní patologické procesy, obecná struktura, funkce a poruchy jednotlivých orgánů, základní klasifikace jednotlivých nosologických jednotek a hlavní vyšetřovací metody v patologii.

Sylabus

1.Regresivní změny: Smrt a její známky; Autolýza, nekróza. Nekropsie, biopsie.
2.Atrofie. Dystrofie: poruchy metabolismu.
3.Progresivní změny: Hypertrofie, Hyperplazie, Metaplazie - dysplazie, Regenerace, Reparace.
4.Záněty nespecifické - sepse - septický šok.
5.Záněty specifické - TBC, syfilis, Infekční nemoci.
6.Nádory.
7.Nemoci krevní, Nemoci sleziny (ruptura) a lymfatických cév.
8.Trombóza a embolie - oběhová selhání - srdeční insuficience.
9.Nemoci srdce a cév.
10.Nemoci respirační soustavy.
11.Nemoci GIT.
12.Nemoci urogenitálního ústrojí.
13.Nemoci CNS, Nemoci pohybové soustavy.
14.Patologie novorozence.

Literatura

Z:Jarmila Bártová: Patologie pro bakaláře, nakladatelství Karolinum, UK, Praha 2004
Z:Ctibor Povýšil, Ivo Steiner: Speciální patologie UK, Galén-Karolinum 2007

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit responzivní verzi