Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Soudní lékařství

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.

Anotace

Předmět seznámí studenty se základy hodnocení smrti a souvisejících změn, různými formami násilí a jejich projevy na lidském těle a s vybranými právními předpisy ve zdravotnictví, trestním zákoníku a soudně-znalecké činnosti.

Sylabus

1.Historický přehled, koncepce a náplň oboru, základní právní předpisy.
2.Smrt, prohlídka zemřelých osob, posmrtné změny.
3.Patomorfologie smrti přirozené.
4.Forenzní traumatologie. Mechanismu vzniku poranění. Porušení zdraví fyzickými prostředky I.
5.Porušení zdraví fyzickými prostředky II.
6.Porušení zdraví specifickými typy násilí. Hodnocení závažnosti poranění.
7.Porušení zdraví chemickými látkami. Pojem jedu, intoxikace. Příznaky intoxikace.
8.Porušení zdraví anorganickými látkami.
9.Porušení zdraví organickými látkami.
10.Vitální reakce. Určování stáří poranění.
11.Soudně lékařská identifikace osob s nezjištěnou totožností. Forenzní stomatologie.
12.Určování věku v identifikaci. Proces stárnutí organismu.
13.Identifikace stop biologického původu.
14.Sestavení nálezu a znaleckého posudku. Soudně-znalecká činnost.

Literatura

Kolektiv autorů: Soudní lékařství, Grada publishing 1999.
C.H. Beck: Soudní lékařství pro právníky, Praha 2000<./li>
Balíková M. : Forenzní a klinická toxikologie, Laboratorní toxikologická vyšetření, Galén Praha 2007.
Jiří Štefan, Jan Mach: Soudně lékařská a medicínsko-právní problematika v praxi, Grada, 1. vyd., 2005.
Jaromír Tesař: Soudní lékařství, Avicenum, 3. dopl. vyd., 1985.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi