Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Bioterorismus

Kredity 2
Rozsah 1 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Jan Lipov, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Ulbrich, Ph.D.

Anotace

V rámci předmětu se studenti seznámí se všemi nejvýznamnějšími zástupci patogenních mikroorganismů, které mohou být použitelné jako biologické zbraně. Každá skupina vybraných patogenů bude detailně charakterizována a bude posouzeno její nebezpečí. Bude věnována pozornost i obraně a ochraně před bioterorismem a legislativě týkající se bioterorismu.

Sylabus

1.Definice, terminologie a dělení biologických zbraní. Patogenní mikroorganismy a jejich toxiny.
2.Historie použití biologických zbraní. Legislativa - mezinárodní smlouvy.
3.Obrana hostitele, specifická a nespecifická imunita. Antimikrobiální látky, rezistence.
4.Vakcíny a vakcinace. Výzkum a vývoj vakcín a antimikrobiálních látek.
5.Sporulující bakterie. Bacillus anthracis - antrax. Clostridium botulinum - botulismus.
6.Francisella tularensis - tularémie. Yersinia pestis - mor.
7.Virové hemorrhagické horečky. Poxviry -virus pravých neštovic.
8.Rickettsia prowazekii - skvrnitý tyfus, Brucella - brucelóza. Burkholderia, Chlamydia, Staphylococcus.
9.Bioterorismus v potravinách a pitné vodě - Salmonella, Shigella, Escherichia, Vibrio.
10.Clostridium perfringens - epsilon toxin, Coxiella - Q horečka. Ricinový toxin. Alphaviridae - encefalitidy.
11.Paramyxoviridae, Bunyaviridae, Flaviviridae. Coronaviridae - SARS.
12.Ostatní mikroorganismy potenciálně využitelné v bioterorismu.
13.Strategie a postupy při vývoji nových biologických zbraní.
14.Osobní ochrana a obrana před bioterorismem. Informační zdroje - monitorování hrozeb, detekce útoku.

Literatura

Z: Bronze M.S.: Biodefense: Principles and Pathogens, Horizon Bioscience, 2005.
D: Přednášky a další materiály na www stránkách v systému elektronických studijních opor www.vscht.cz/eso

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi