Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Laboratoř analýzy biologických materiálů

Kredity 2
Rozsah 0 / 0 / 2
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Eva Jablonská
Ing. Jan Lipov, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět si klade za cíl seznámit studenty s molekulárně-biologickými metodami forenzní analýzy nejběžnějších biologických vzorků. Zabývá se izolací nukleových kyselin, evaluací jejího množství a integrity. Klíčovou částí je seznámení s technikami forenzní identifikace osob s přesahem do laboratorní praxe.

Sylabus

1. Úvod, bezpečnost práce v molekulárně biologické laboratoři

2. Zásady práce s biologickým materiálem, zejména s DNA a RNA

3. Izolace DNA z různých vzorků, posouzení integrity

4. Izolace RNA z různých vzorků, posouzení integrity

5. Fingerprinting proteinů - SDS-PAGE

6. RFLP analýza - štěpení DNA restrikčními endonukleasami

7. Elektroforetická separace a analýza restrikčních fragmentů

8. Polymerasová řetězová reakce (PCR) - návrh specifických primerů

9. Kvantifikace nukleových kyselin pomocí real-time PCR

10. Zásady optimalizace polymerázových metod a volby primerů. Faktory ovlivňující specifitu a výtěžek

11. Identifikace osob na základě analýzy krátkých tandemových repetic (STR) I

12. Identifikace osob na základě analýzy krátkých tandemových repetic (STR) II

13. Sekvenování DNA

14. Základy zpracování získaných dat, vyhodnocení znalostí a výsledků práce

Literatura

D: Butler J.M., Fundamentals of Forensic DNA Typing, Elsevier Publishing 2009, 978-0123749994

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi