Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Bioinformatický seminář I

Kredity 2
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D.
doc. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D.

Anotace

V průběhu semináře student(ka) nastuduje problematiku představenou ve vybraném vědeckém článku, jehož předmět zájmu a použité metody je blízké zvolené bakalářské práci. Na toto téma student(ka) zpracuje prezentaci spojenou s diskusí. Tyto presentace budou představovat hlavní naplň semináře.

Sylabus

1. Zadání témat

2. Zdroje informací v bioinformatice

3. Grafická presentace vědeckých dat

4. Proces publikování vědeckých dat - peer review

5. Proces publikování vědeckých dat - technické náležitosti

6. Presentace výsledků a rétorika

7.-14. Presentace projektů

Literatura

Z: F. Cvrčková: Úvod do praktické bioinformatiky, Academia, 2006, ISBN:80-200-1360-1

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi