Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř oboru Bioinformatika II

Kredity 1
Rozsah 0 / 0 / 2
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět umožňuje získání praktických dovedností v základních metodách, které jsou rutinně využívány v molekulárně-biologické praxi a vedou k získávání dat, které často podléhají bioinformatickému zpracování. Cílí zejména na metody izolace a analýzy sekvencí DNA a elektroforetické separace cílových proteinů, ale představuje i zásady správné laboratorní praxe, organizace a interpretace experimentu a poskytuje i další náhled na teoretické poznatky, které si posluchači osvojovali v předchozím studiu.

Sylabus

1. Bezpečná práce v laboratoři, správná laboratorní praxe a záznam o vedeném experimentu
2. Seznámení s organizací práce a zásadami používání specifických pomůcek a reagencií
3. Izolace plasmidové DNA v malém měřítku
4. Restriční štěpení plasmidové DNA
5. Elektroforetická analýza štěpeného plasmidu
6. Polymerasová řetězová reakce (PCR)
7. Elektroforetické ověření správnosti amplikonu PCR
8. Reakce pro sekvenování DNA
9. Analýza produktů sekvenační reakce a čtení sekvence DNA
10. Příprava buněčného extraktu producenta rekombinantního proteinu
11. Elektroforetický separace buněčného extraktu a izolovaného rekombinantního proteinu
12. Zaznamenání a interpretace výsledku separace proteinů
13. Diskuse možností změn podmínek experimentů a jejich vlivu na výsledek
14. Zpracování výsledků do závěrečného protokolu

Literatura

Z: Ruml T., Rumlová M., Pačes V., Genové inženýrství, VŠCHT Praha, 2002, 9788070804995

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi