Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Klinická biochemie v humánní medicíně

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Martin Fusek, CSc.

Anotace

V předmětu Klinická biochemie v humánní se studenti seznámí s hlavními metodami klinické biochemie,s důrazem na nové přístupy. Dále se studenti seznámí s hlavními molekulami, které využíváme pro diagnostiku jednotlivých onemocnění a poté budou probrány některé souvislosti mezi patologií a její diagnostikou ve vybraných orgánech.

Sylabus

1. Úvod
Obor klinické biochemie - a souvislost s identifikací onemocnění
2. Metody v klinické biochemii
Základní metody
3. Dokončení - analytické metody
Imunoanalýza
4. Poruchy metabolismu aminokyselin
Hlavní souvislosti mezi hladinou aminokyselin a onemocněním
5. Proteiny a klinická biochemie
Hlavní testované sérové proteiny
6. Enzymy - funkce a její poruchy
Souvislost mezi hlavními enzymy a onemocněním
7. Metabolismus cukrů a jeho poruchy
Diabetes a hladina glukósy a příbuzná diagnostika
8. Lipidy a jejich metabolismus
Hladiny jednotlivých lipidů a jejich reflexe v patologii
9. Funkce jater a související biochemická vyšetření
Onemocnění jater a projevy v organismu
10. Funkce ledvin a související biochemická vyšetření
Onemocnaní ledvina a projevy v organismu
11. Hormony a jejich analýza
Hlavní hormony a jejich souvislost s onemocněními
12. Tumorové markery
Význam tumorvých markerů pro diagnostiku rakoviny
13. Elektrolyty
Vnitřní prostředí a hlavní studované ionty
14. Acidobasická rovnováha
Regulace pH a patologické stavy.

Literatura

Z: Novák F., Úvod do klinické biochemie, Karolinum, 2002, 8024603667
D: Zima T., Laboratorní diagnostika, Galén, 2007, 9788024614236

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi