Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Aplikovaná výpočetní technika

Kredity 3
Rozsah 1 / 2 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Vladimír Pour, CSc.

Anotace

Studenti se na jednoduchých příkladech seznámí se základními statistickými pojmy a základními statistickými operacemi. Potřebné matematické operace jsou řešeny s využitím naprogramovaných funkcí v tabulkovém kalkulátoru Excel. Je kladen důraz na vyhodnocování statistických závěrů jak z modelových tak i z reálných provozních dat.

Sylabus

1. Parametry základního a výběrového souboru
2. Hodnocení analytických výsledků, chyby měření
3. Testování výsledků
4. Hodnocení pokusně zjištěné závislosti
5. Regrese, korelace, extrapolace a interpolace
6. Vyhodnocení granulometrických spekter
7. Zpracování statistické analýzy na počítačích I. (Excel)
8. Zpracování statistické analýzy na počítačích II. (Excel)
9. Práce s datovými soubory
10. Výpočet statistických charakteristik
11. Regresní metody I.
12. Regresní metody II.
13. Grafická prezentace výsledků I.
14. Grafická prezentace výsledků II.

Literatura

Z: Elektronická nápověda k programu MS Excel

Z: Pavlík, J. a kol.: Aplikovaná statistika, skripta, VŠCHT, Praha 2005

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi