Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Výpočetní metody a modelování v oboru

Kredity 4
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D.

Anotace

None

Sylabus

1. Jednotky a veličiny ve fyzice a v technologii, jejich vzájemné vztahy.
2. Fyzikální a chemické vlastnosti potravinářských materiálů.
3. Procesy desintegrace - postup mletí ve mlýně a mlýnské pasáže.
4. Granulační rozdělěení, prosévání a typy sít, doprava materiálů.
5. Hmotnostní bilance v pekárně, ilance vedení jkvasů.
7. Bilance ve mlýně.
8. Výtěžnost jedlých mlýnských produktů, bilance popea, účinnost mletí.
9. Sdílení tepla v peci, bilance tepla při pečení.
10. Sušení, skladování, diagram vlhkosti vzduchu.
11. Tepelníé procesy, pára a změny jejího stavu a jejich výpočty.
12. Entalpické bilance v technologiích oboru.
13. Krystalizace, její kinetika, nukleace.
14. Distribuce částic, výpočty parametrů granulometrického spektra.

Literatura

Valtr V., Příhoda J., Číž K.: Výpočty a modelování v technologiích oboru II., Skriptum VŠCHT, 1987 (Z)
Valtr V., Hampl J.,Příhoda J., Bubník Z.: Výpočty a modelování v technologiích oboru III., Skriptum VŠCHT, 1988 (Z)
Příhoda J., Skřivan P., Hrušková M.: Cereální chemie a technologie I (cereální chemie, mlýnská technologie, technologie výroby těstovin, Skriptum VŠCHT, 2003 (D)
Příhoda J., Humpolíková P., Novotná D.: Základy pekárenské technologie, vyd. Pekař a cukrář, s.r.o. Praha 2003 (Z)

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi