Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Výpočetní metody a modelování v oboru

Kredity 4
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Pavel Skřivan, CSc.
doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

None

Sylabus

1. Jednotky a veličiny ve fyzice a v technologii, jejich vzájemné vztahy.
2. Fyzikální a fyzikálně-chemické vlastnosti potravin a potravinářských surovin.
3. Procesy desintegrace – postupy mletí obilovin a dalších rostlinných surovin
4. Granulace, granulační spektra, distribuce částic.
5. Vlastnosti sypkých materiálů, prosévání, manipulace a doprava.
6. Hmotnostní bilance.
7. Příklady bilancování ve vybraných potravinářských provozech.
8. Výtěžnost produktů a její vyjádření ve vybraných potravinářských provozech.
9. Bilance skladů surovin a produktů, principy skladového hospodářství.
10. Sušení, skladování, diagram vlhkosti vzduchu.
11. Tepelné procesy, pára a změny jejího stavu a jejich výpočty.
12. Entalpické bilance v technologiích oboru.
13. Sdílení tepla – příklady ve vybraných procesech.
14. Krystalizace, její kinetika, nukleace.

Literatura

Sluková M., Skřivan P., Hrušková M. (2017). CEREÁLNÍ CHEMIE A TECHNOLOGIE Zpracování obilovin - mlýnská a těstárenská výroba. Vydavatel VŠCHT Praha. ISBN 978-80-7592-000-3.
Kadlec K., Kmínek M., Kadlec P. (ed) a kolektiv (2017): Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách. Vydavatel KEY Publishing Ostrava. ISBN 978-80-7418-232-7.
Sluková M. a kol. (2016). Výroba potravin a nutriční hodnota. Vydavatel VŠCHT Praha. ISBN 978-80-7080-947-1.
Dostálová J., Kadlec P. (ed) a kolektiv (2014): Potravinářské zbožíznalství. Vydavatel KEY Publishing Ostrava. ISBN 978-80-7418-208-2.
Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. (ed) a kolektiv (2012): Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob. Vydavatel KEY Publishing Ostrava. ISBN 978-80-7418-086-6.
Hasal P., Schreiber I., Šnita D. a kolektiv (2007): Chemické inženýrství I. 2 vydání. Vydavatel VŠCHT Praha. ISBN 978-80-7080-002-7.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi