Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Přírodní a modifikované polysacharidy ve farmacii

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Jana Čopíková, CSc.
doc. Mgr. Andrej Sinica, Ph.D.

Anotace

Polysacharidy jsou přírodní biopolymery, které mají široké uplatnění ve farmaceutickém průmyslu. Polysacharidy, jejich deriváty a oligomery nemají v lékových formách pouze doplňující funkci, ale také se mohou přímo podílet na léčivých účincích farmaceutických preparátů. Studenti jsou v rámci předmětu seznámeni se zdroji, strukturou a fyzikálními vlastnostmi polysacharidů a jejich oligomerů, které jsou významné pro lékařství. Dále jsou vysvětleny fyzikální a chemické vlastností polysacharidů, způsoby přípravy biologický účinných derivátů a oligosacharidů. Podstatná část přednášek je věnována aplikacím a biologickému významu polysacharidů v lécích a dalších farmaceutických preparátech

Sylabus

1. Zdroje, funkce a metabolismus polysacharidů, jejích význam v přírodě
2. Názvosloví polysacharidů, chemické složení a významné funkční skupiny
3. Strukturní rozmanitost a konformace polysacharidů, komplexy polysacharidů a dalších látek (bílkoviny, polyfenoly, makrocykly)
4. Postupy izolace polysacharidů z přírodních surovin, purifikace a odstranění balastních bílkovin, polyfenolů a polysacharidů
5. Strukturní analýza polysacharidů � spektroskopické metody (vibrační spektroskopie a NMR)
6. Strukturní analýza polysacharidů � separační metody (stanovení monosacharidového složení, analýza konfiguraci glykosidových vazeb, molekulová hmotnost a viskozita)
7. Strukturní analýza polysacharidů � termická analýza, rentgenová difraktometrie, mikroskopické metody
8. Polysacharidy jako hydrokoloidy � funkce a vlastnosti, tvorba gelů a filmů
9. Polysacharidy jako polyelektrolyty � ionizace funkčních skupin, rozpustnost, interakce s ionty opačného náboje (kationy kovů, aniony organických kyselin)
10. Polysacharidy jako účinné látky v medicíně � nosiče léku, obvazové materiály, náhrada biologických tkání
11. Polysacharidy jako účinné látky v medicíně � biologicky aktivní polysacharidy, antikoagulační a imunomodulační vlastností
12. Metody chemické modifikaci polysacharidů, deriváty polysacharidů a jejích funkce v lékových formách
13. Oligomery získané z polysacharidů, cyklodextriny a glykodendrimery � příprava a funkce v lékových formách
14. Ekologický aspekt aplikace polysacharidů v léčivech

Literatura

Z: Martínková Jiřina a kol.: Farmakologie, Grada, 2007, ISBN-13: 978-80-247-1356-4
Z: Lüllmann Heinz, Mohr Klaus, Wehling Martin: Farmakologie a toxikologie, Grada, 2004, ISBN 80-247-0836-1
D: Dumitriu Severien: Polysaccharides in Medicinal Applications, Marcel Dekker, INC, 1996, ISBN 0-8247-9540-7

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi