Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Přírodní a modifikované polysacharidy ve farmacii

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Jana Čopíková, CSc.
doc. Mgr. Andrej Sinica, Ph.D.

Anotace

Polysacharidy jsou přírodní biopolymery, které mají široké uplatnění ve farmaceutickém průmyslu. Polysacharidy, jejich deriváty a oligomery nemají v lékových formách pouze doplňující funkci, ale také se mohou přímo podílet na léčivých účincích farmaceutických preparátů. Studenti jsou v rámci předmětu seznámeni se zdroji, strukturou a fyzikálními vlastnostmi polysacharidů a jejich oligomerů, které jsou významné pro lékařství. Dále jsou vysvětleny fyzikální a chemické vlastností polysacharidů, způsoby přípravy biologický účinných derivátů a oligosacharidů. Podstatná část přednášek je věnována aplikacím a biologickému významu polysacharidů v lécích a dalších farmaceutických preparátech

Sylabus

1. Zdroje, funkce a metabolismus polysacharidů, jejích význam v přírodě
2. Názvosloví polysacharidů, chemické složení a významné funkční skupiny
3. Strukturní rozmanitost a konformace polysacharidů, komplexy polysacharidů a dalších látek (bílkoviny, polyfenoly, makrocykly)
4. Postupy izolace polysacharidů z přírodních surovin, purifikace a odstranění balastních bílkovin, polyfenolů a polysacharidů
5. Strukturní analýza polysacharidů � spektroskopické metody (vibrační spektroskopie a NMR)
6. Strukturní analýza polysacharidů � separační metody (stanovení monosacharidového složení, analýza konfiguraci glykosidových vazeb, molekulová hmotnost a viskozita)
7. Strukturní analýza polysacharidů � termická analýza, rentgenová difraktometrie, mikroskopické metody
8. Polysacharidy jako hydrokoloidy � funkce a vlastnosti, tvorba gelů a filmů
9. Polysacharidy jako polyelektrolyty � ionizace funkčních skupin, rozpustnost, interakce s ionty opačného náboje (kationy kovů, aniony organických kyselin)
10. Polysacharidy jako účinné látky v medicíně � nosiče léku, obvazové materiály, náhrada biologických tkání
11. Polysacharidy jako účinné látky v medicíně � biologicky aktivní polysacharidy, antikoagulační a imunomodulační vlastností
12. Metody chemické modifikaci polysacharidů, deriváty polysacharidů a jejích funkce v lékových formách
13. Oligomery získané z polysacharidů, cyklodextriny a glykodendrimery � příprava a funkce v lékových formách
14. Ekologický aspekt aplikace polysacharidů v léčivech

Literatura

Z: Martínková Jiřina a kol.: Farmakologie, Grada, 2007, ISBN-13: 978-80-247-1356-4
Z: Lüllmann Heinz, Mohr Klaus, Wehling Martin: Farmakologie a toxikologie, Grada, 2004, ISBN 80-247-0836-1
D: Dumitriu Severien: Polysaccharides in Medicinal Applications, Marcel Dekker, INC, 1996, ISBN 0-8247-9540-7

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi