Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Chemie potravin

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Dr. Ing. Karel Cejpek
doc. Dr. Ing. Marek Doležal

Anotace

Náplní předmětu jsou základní okruhy o chemickém složení potravin, fyzikálně-chemických, biochemických, senzorických a dalších vlastnostech jednotlivých složek, jejich funkci a významných interakcích a reakcích, které v potravinách probíhají při skladování, kulinárním a technologickém zpracování. Studenti budou seznámeni především se základními složkami výživy, tj. bílkovinami, tuky a sacharidy v jejich rozmanité podobě, ale také s dalšími esenciálními výživovými faktory (vitamíny, minerálními látkami) i látkami antinutričními a toxickými.

Sylabus

1. Úvod, historie, voda
2. Bílkoviny, peptidy, aminokyseliny
3. Sacharidy
4. Maillardova reakce a další reakce sacharidů
5. Lipidy
6. Autooxidace a další reakce lipidů
7. Vitaminy
8. Minerální látky a stopové prvky
9. Sloučeniny ovlivňující vůni potravin
10. Sloučeniny ovlivňující chuť potravin
11. Sloučeniny ovlivňující barvu potravin
12. Přirozené toxické látky
13. Potravinářská aditiva
14. Kontaminanty potravin

Literatura

Z: Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin I, 3. vydání, OSSIS, Tábor, 2009, 978-80-86659-15-2
Z: Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin II, 3. vydání, OSSIS, Tábor, 2009.978-80-86659-16-9
D: Belitz H.-D., Grosch W., Schieberle P.: Food Chemistry, 4th revised edition, Springer, Berlin, 2009, 978-3-540-69933-0
D: Damodaran S., Parkin K.L., Fennema O.R. (eds.): Fennema´s Food Chemistry, 4th edition, CRC Press, Boca Raton 2008, 0849392721

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi