Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Potravinářské zbožíznalství

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Zuzana Réblová, Ph.D.

Anotace

Zbožíznalecký popis jednotlivých druhů a skupin potravinářských surovin a výrobků (obiloviny, luštěniny, olejnatá semena, mlýnské výrobky z obilovin a luštěnin, pekařské výrobky, těstoviny, cukr a další sladidla, čokoláda, cukrovinky, škrob a výrobky ze škrobu, tuky a oleje a výrobky z nich, ovoce a zelenina a výrobky z nich, okopaniny, houby, droždí, mléko a mléčné výrobky, vejce, maso a masné výrobky, ryby, drůbež, zvěřina, nápoje, káva, čaj, koření, biopotraviny) včetně jejich kvalitativních znaků, významu v lidské výživě a popisu hlavních vad a způsobů falšování.

Sylabus

1. Úvod do předmětu a organizace výuky
2. Maso a masné výrobky
3. Ryby a další vodní živočichové (a výrobky z nich); vejce a výrobky z nich
4. Mléko a mléčné výrobky
5. Jedlé tuky a oleje
6. Ovoce a výrobky z ovoce; houby; droždí
7. Zelenina a výrobky ze zeleniny; brambory a výrobky z nich
8. Pekařské a cukrářské výrobky (a těsta); těstoviny
9. Mlýnské produkty z obilovin; škrob a výrobky z něj; luštěniny a výrobky z nich; olejnatá semena
10. Koření; jedlá sůl; ochucovadla; hořčice; ocet
11. Sladidla; med; cukrovinky; čokoláda; kakao
12. Nealkoholické nápoje; káva, čaj a kávoviny
13. Alkoholické nápoje
14. Typy potravin jdoucí napříč komoditami (= zmrazené potraviny, potraviny určené pro zvláštní výživu, …) a doplňky stravy

Literatura

Z: Záznamy z přednášek
Z: Příslušné legislativní předpisy
Z: Dostálová J., Kadlec P. (eds.) a kol.: Potravinářské zbožíznalství, KEY Publishing, 2014, ISBN 978-80-7418-208-2
D: Kadlec P. a kol.: Co byste měli vědět o potravinách, KEY Publishing, 2009, ISBN 978-80-7418-051-4
D: Velíšek J., Hajšlová J.: Chemie potravin, 3. vydání, OSSIS, Tábor, 2009, 978-80-86659-15-2
D: Pánek J., Pokorný J., Dostálová J.: Základy výživy, Svoboda Servis, Praha 2002, ISBN 80-86320-23-5

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit responzivní verzi