Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř analýzy potravin v kontrolní praxi

Kredity 2
Rozsah 0 / 0 / 3
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Zuzana Réblová, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Věra Schulzová

Anotace

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s celým analytickým procesem spojeným s prací v potravinářské analytické laboratoři, od zadání úkolu analytické laboratoři a související specifikace daných analytů, až po vyhodnocení výsledků a vyvození relevantních závěrů. K dosažení tohoto cíle řeší studenti (jednotlivé pracovní skupiny) různé dílčí úkoly z jednotlivých etap daného analytického procesu, tj. úkoly z oblasti specifikace analytů (při obecně zadaném úkolu typu kontrola jakosti vybrané komodity na českém trhu); z oblasti výběru analytických metod; z validace analytických metod; statistického zpracování výsledků atd.

Sylabus

1. Úvod, organizační záležitosti, bezpečnost práce, zadání jednotlivých dílčích úkolů.
2. Výběr hodnocených parametrů a stanovovaných analytů I.
3. Výběr hodnocených parametrů a stanovovaných analytů II.
4. Výběr analytických metod I.
5. Výběr analytických metod II.
6. Validace analytických metod I.
7. Validace analytických metod II.
8. Validace analytických metod III.
9. Validace analytických metod IV.
10. Validace analytických metod V.
11. Validace analytických metod VI.
12. Statistické zpracování výsledků analytických rozborů I.
13. Statistické zpracování výsledků analytických rozborů II.
14. Vypracování závěrečných zpráv. Zápočty.

Literatura

Vzhledem k charakteru tohoto předmětu si potřebnou literaturu (zejména platné legislativní předpisy, technické normy a další materiály - podle konkrétně zadaných dílčích úkolů) musí studenti vyhledat sami.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi