Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Dietologie

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Mgr. Diana Chrpová, Ph.D.
doc. Ing. Jan Pánek, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Dietologie se zabývá převážně léčebnou výživou u osob s potřebou restriktivních či jinak specifických diet.
Počáteční dvě přednášky jsou věnovány informaci o zásadách optimální výživy u některých komunitních skupin např. výživa u seniorů, dětí, těhotných žen a u sportovců.
Vlastní léčebná výživa (tj. dietologie) se zabývá výživovými potřebami diabetiků, osob s poruchami tukového metabolizmu (např. hypercholesterolemie), dále nemocných s postižením kardiovaskulárního systému (ischemická choroba srdeční, hypertenze, ateroskleróza). V této souvislosti je podrobněji zmíněn požadavek dietních opatření při redukčním režimu u obézních jedinců.
Další součástí jsou stavy, kde je bezpodmínečně nutná dlouhodobá či trvalá dietní úprava s restrikcí některého nutrientu, např. při pankreatické dietě, dietě při onemocněních žlučníku nebo při některých závažných onemocněních ledvin.
Specifickou částí je dieta pří celiakii a dieta při fenylketonurii.
Na konci přednáškového cyklu je zařazena informace o běžně používaných doplňcích stravy, o jejich vhodnosti či potřebě, ale také o rizicích, které se mohou vyskytnout při jejich nadměrném používání.

Sylabus

None

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi