Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř chemické bezpečnosti potravin

Kredity 4
Rozsah 0 / 0 / 6
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
Ing. Marie Suchanová, Ph.D.

Anotace

Po úvodní instruktáži jsou v pracovních skupinách realizovány předepsané úlohy (vybrané alternativy), ve kterých studenti řeší komplexní úkol zaměřený na analýzu vybrané skupiny sloučenin pomocí moderních analytických postupů.

Sylabus

1. Analýza potravinových aditiv a kontaminantů - uvedení do problematiky.
2. Instruktáž k práci s plynovým chromatografem (GC) vybaveným detektorem elektronového záchytu (ECD), dusíkovým-fosforovým detektorem (NPD), plamenovým-ionizačním detektorem (FID) a hmotnostně-spektrometrickým detektorem (MSD).
3. Instruktáž k práci s kapalinovým chromatografem (LC) vybaveným spektrofotometrickým detektorem (UV/VID) a evaporative light scattering detektorem (ELSD).
4. Instruktáž k práci s kapalinovým chromatografem (LC) vybaveným hmotnostně-spektrometrickým detektorem (MSD).
5. Instruktáž k aplikaci gelové permeační chromatografie (GPC, hydrofobní gel Bio Beads S-X3), adsorpční chromatografie (LSC, Florisil), extrakce na tuhou fázi (SPE), mikroextrakce na tuhou fázi (SPME) a disperzní extrakce na tuhou fázi (QuEChERS).
6. Stanovení volného oxidu siřičitého ve víně titrační metodou.
7. Stanovení antioxidantů v rostlinném oleji metodou GC/FID po GPC přečištění.
8. a) Stanovení sorbové a benzoové kyseliny metodou HPLC/UV po SPE přečištění. b) Stanovení funkčních organických nanočástic s obsahem konzervačních prostředků a vitamínů metodou HPLC/UV s aplikací vylučovací chromatografie (SEC) a metodou UPLC/ELSD.
9. Analýza polárních pesticidů metodou LC/MS. a) Stanovení v hrubých extraktech. b) Stanovení v extraktech přečištěných metodou QuEChERS. c) Stanovení pesticidů na bázi kvartérních amoniových solí.
10. Analýza endogenních a exogenních kontaminantů metodou LC/MS. a) Analýza fusariových mykotoxinů deoxynivalenolu (DON) a zearalenonu v obilovinách. b) Stanovení volného a maskovaného akrylamidu v potravinách. c) Stanovení vybraných perfluorovaných látek.
11. Stanovení polychlorovaných bifenylů ve vepřovém mase metodu GC/ECD po LSC přečištění.
12. Analýza pesticidů metodou SPME/GC/MS. a) Analýza organofosforových pesticidů v rýži. b) Analýza ethylenbis(dithiokarbamátů) v dětské výživě.
13. Stanovení organofosforových pesticidů v rýži metodou GC/NPD po přečištění extrakcí kapalina-kapalina.
14. Zhodnocení laboratoří.

Literatura

R: Materiály a návody potřebné pro realizaci jsou předány při zahájení laboratorního cvičení.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi