Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Izolační a separační metody

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Dr. Ing. Jan Poustka
doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na principy a pokročilé aplikace moderních izolačních a separačních metod včetně vybraných způsobů detekce. Metody jsou probírány s ohledem na praktické aspekty a problémy, se kterými se lze běžně setkat. Rámec studovaných metod: izolace v plynné, kapalné, nadkritické a tuhé fázi; plynová a kapalinová chromatografie včetně konvečních detektorů, hmotnostní spektrometrie.

Sylabus

1. Obecná charakteristika analytického postupu a zařazení technik
2. Purge & trap, head space, extrakce tekutinou v nadkritickém stavu
3. Extrakce kapalina-kapalina, mikroextrakce rozpouštědlem
4. Extrakce pevná látka - kapalina, různé způsoby realizace (ASE-PLE, MASE)
5. Extrakce tuhou fází
6. Mikroextrakce tuhou fází
7. Adsorpční chromatografie, extrakce disperzní tuhou fází (MSPD, QuEChERS)
8. Gelová permeační chromatografie
9. Plynová chromatografie - vliv různých parametrů na separační proces, nástřikové techniky
10. Plynová chromatografie - kolony, detektory
11. Plynová chromatografie-nástřik velkých objemů, GC x GC
12. Kapalinová chromatografie - vliv různých parametrů na separační proces
13. Kapalinová chromatografie - kolony, detektory
14. Hmotnostní spektrometrie

Literatura

R: Churáček, J. a kol.: Analytická separace látek, SNTL, Praha, ISBN 80-03-00569-8, 1990
R: Pawliszyn J.: Solid phase microextraction: Theory and Practice. Wiley-VCH, Inc. NY, USA, ISBN 0-471-19034-9, 1997
R: Dean, J.R. : Extraction Methods for Environmental Analysis, J.Wiley&Sons, Ltd., Chichester, Anglie, ISBN 0-471-98287-3, 1998
R: Grob, R.L. (Editor) : Modern Practice of Gas Chromatography, J.Wiley&Sons, Inc., NY, USA, ISBN 0-471-59700-7, 1995
R: Willoughby, R., Sheehan, E., Mitrovich, S.: A Global View of LC/MS: How to Solve Your Most Challenging Analytical Problems, Global View Publishing, Pittsburg, Pennsylvania, USA, ISBN 0-9660813-0-7, 1998
A: Snyder,L.R., Kirkland, J.J., Glajch, J.L.: Practical HPLC Method Development, J.Wiley&Sons, Inc., NY, USA, ISBN 0-471-00703-X, 1997
A: Rood, D.: A Practical Guide to the Care Maintenance and Troubleshooting of Capillary Gas Chromatographic Systems, Hüthig GmbH, Heidelberg, Německo, ISBN 3-7785-2319-8, 1995
A: Odborné časopisy

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi