Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř oboru kvalita a bezpečnost potravin

Kredity 9
Rozsah 0 / 0 / 13
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

Anotace

Cílem předmětu Laboratoř z oboru kvalita a bezpečnost potravin jsou přípravné experimenty směřující k realizaci diplomové práce - dle individuálního zadání příslušného pedagoga, vedoucího vypsané diplomové práce.

Sylabus

1. Individuální zadání experimentální práce.
2. - 4. Experimentální práce na zadané problematice.
5. Kontrola / diskuze získaných výsledků a dalšího postupu prací.
6. - 8. Experimentální práce na zadané problematice.
9. Kontrola / diskuze získaných výsledků a dalšího postupu prací.
10. - 13. Experimentální práce na zadané problematice.
14. Prezentace výsledků a jejich obhajoba.

Literatura

Relevantní články v odborných časopisech.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi