Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Management jakosti v produkci potravin

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.
doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

Anotace

Náplní předmětu jsou legislativní předpisy a požadavky k zajištění jakosti a bezpečnosti při výrobě potravin a postupy, jak tyto požadavky v reálné praxi dosáhnout.

Sylabus

None

Literatura

Z: Nenadál J., Noskievičová D., Petříková R., Plura J., Tošenovský J.: Moderní systémy řízení jakosti, Management Press, Praha, 1998, 80-85943-63-8
Z: Zákon č. 110 / 1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích v platném znění.
Z: Nařízení (ES) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům(konsolidovaná verze)
Z: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.
Z: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin.
Z: Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu.
Z: Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.
D: Příručka pro provozovatele potravinářského podniku. Ministerstvo zemědělství ČR, Praha 2010


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi