Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Laboratoř analýzy biologicky aktivních přírodních látek

Kredity 4
Rozsah 0 / 0 / 5
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D.

Anotace

Předmět Laboratoř analýzy biologicky aktivních přírodních látek je určený studentům, kteří absolvovali předmět Analýza biologicky aktivních přírodních látek. Cílem předmětu je studenty prakticky seznámit s vybranými moderními technikami pro přípravu vzorku, vývojem a optimalizací separace analytů, detekcí, zpracováním naměřených dat a jejich interpretací. Laboratoře jsou koncipovány jako samostatná činnost studentů na zadaném tématu (projektu), kdy nejprve na základě literární rešerše navrhnou vhodný analytický postup a po konzultaci s vyučujícím jej zrealizují. Naměřená data následně vyhodnotí, provedou jejich interpretaci a vše zpracují do zprávy.

Sylabus

1. Úvod, organizace laboratoří, bezpečnost práce, zadání projektu.
2.- 3. Příprava řešení projektů (výběr metod, odborná rešerše).
4.- 11. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.
12.- 14. Zpracování zprávy ze řešeného projektu.

Literatura

Z: Otles S. (ed.): Handbook of Food Analysis Instruments. CRC Press, Boca Raton, USA, 2009, e-zdroj VŠCHT, ISBN 9781420045666.
Z: W.M.A. Niessen: Current Practice of Gas Chromatography-Mass Spectrometry. Marcel Dekker, Inc., USA, 2001, ISBN 9780824704735.
Z: W.M.A. Niessen: Liquid Chromatography-Mass Spectrometry. CRC Press, Boca Raton, USA, 2006, ISBN 978-0-8247-4082-5.
Z: Watson J. T., Sparkman O. D.: Introduction to Mass Spectrometry. Wiley, Chichester, Velká Británie, 2007, ISBN 978-0-470-51634-8.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi