Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Chemie potravinových surovin a výrobků

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Dr. Ing. Karel Cejpek
doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na chemické složení potravin a jejich surovin, významné vlastnosti jednotlivých složek potravin a jejich funkci v jednotlivých komoditách. Součástí přednášek je také popis technologických aspektů a nejvýznamnějších změn, ke kterým u jednotlivých druhů, skupin a podskupin potravinářských výrobků a surovin během jejich technologického a kulinárního zpracování dochází.

Sylabus

1. Úvod do chemie klíčových složek určujících fyzikálně-chemické a senzorické vlastnosti potravin
2. Pitná voda, voda v potravinách
3. Maso, drůbež a výrobky z nich
4. Ryby a vodní organismy
5. Vejce a vaječné výrobky
6. Mléko a mléčné výrobky
7. Jedlé tuky a oleje
8. Obiloviny a výrobky z nich
9. Luštěniny a brambory
10. Zelenina a zeleninové výrobky
11. Ovoce a ovocné výrobky
12. Alkoholické nápoje, cukr a med
13. Káva, kakao a čaj; koření
14. Seminární diskuse, řešení případových studií

Literatura

Z: Velíšek J., Hajšlová J., Chemie potravin, 3. vydání, OSSIS, Tábor, 2009, 9788086659176.
D: Belitz H.-D., Grosch W., Schieberle P., Food Chemistry, 3rd revised edition, Springer, Berlin, 2004, 3540408185.
D: Damodaran S., Parkin K.L., Fennema O.R. (eds.), Fennema´s Food Chemistry, CRC Press, Boca Raton 2007, 0824723457.
D: Velíšek J., Cejpek K., Biosynthesis of Food Components, OSSIS Tábor, 2008, 9788086659121.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi