Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Analytické metody ve forenzní analýze

Kredity 4
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
prof. Dr. Ing. Richard Koplík
prof. Dr. Ing. Jan Poustka
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět posluchače seznamuje se strategií laboratorní forenzní expertízy využívající moderní analytické methody aplikovatelné specializovanými forenzními laboratořemi i výzkumnými pracovišti. V úvodní části je prezentována technika odběru vzorků s akcentem na specifika dané matrice. Navazující přednášky představují jednotlivé skupiny instrumentálních i bioanalytických technik, jejichaplikace je dokumentována na řadě konkrétních případových studií. Velká pozornost je věnována otázkám zajištění kvality analytických dat a jejich interpretaci.

Sylabus

1. Strategie odběru vzorků, transport a skladování.
2. Zajištění jakosti ve forenzní analýze, rozhodovací analýza, legislativní aspekty.
3. Screeningové metody - cílené a necílené.
4. Principy anorganické a organické mikroanalýzy.
5. Role separačních metod ve forenzní analýze.
6. Základy chirálních separačních technik a chirálních optických metod.
7. Aplikované elektromigrační metody.
8. Aplikované metody atomové spektroskopie.
9. Aplikovaná infračervená a Ramanova spektrometrie.
10. Aplikovaná nukleární magnetická resonanční spektrometrie.
11. Aplikovaná plynová a kapalinová chromatografie.
12. Aplikovaná hmotnostní spektrometrie.
13. Senzory a bioanalytické techniky.
14. Databáze, strategie vyhodnocování experimentálních dat.

Literatura

R: Bell, S.: Forensic Chemistry. Prentice Hall, 2006. ISBN: 9780321765758
R: Khan, J., Kennedy, T.J., Christian, D.: Basic Principles of Forensic Chemistry. Humana Press, 2011. ISBN: 9781934115060
R: Ahuja, S., Jespersen, N. (Ed.): Modern Instrumental Analysis. Elsevier, 2006. ISBN: 9780444522597
R: Skoog, D.A., Holler, F.J., Crouch, S.R.: Principles of Instrumental Analysis. Brooks Cole, 2006. ISBN: 978-0495012016
A: Yinon, J. (Ed.): Advances in Forensic Applications of Mass Spectrometry. CRC Press, 2004. ISBN: 0-8493-1522-0

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi