Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Analytické metody ve forenzní analýze

Kredity 4
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.
prof. Dr. Ing. Richard Koplík
prof. Dr. Ing. Jan Poustka

Anotace

Předmět posluchače seznamuje se strategií laboratorní forenzní expertízy využívající moderní analytické methody aplikovatelné specializovanými forenzními laboratořemi i výzkumnými pracovišti. V úvodní části je prezentována technika odběru vzorků s akcentem na specifika dané matrice. Navazující přednášky představují jednotlivé skupiny instrumentálních i bioanalytických technik, jejichaplikace je dokumentována na řadě konkrétních případových studií. Velká pozornost je věnována otázkám zajištění kvality analytických dat a jejich interpretaci.

Sylabus

1. Strategie odběru vzorků, transport a skladování.
2. Zajištění jakosti ve forenzní analýze, rozhodovací analýza, legislativní aspekty.
3. Screeningové metody - cílené a necílené.
4. Principy anorganické a organické mikroanalýzy.
5. Role separačních metod ve forenzní analýze.
6. Základy chirálních separačních technik a chirálních optických metod.
7. Aplikované elektromigrační metody.
8. Aplikované metody atomové spektroskopie.
9. Aplikovaná infračervená a Ramanova spektrometrie.
10. Aplikovaná nukleární magnetická resonanční spektrometrie.
11. Aplikovaná plynová a kapalinová chromatografie.
12. Aplikovaná hmotnostní spektrometrie.
13. Senzory a bioanalytické techniky.
14. Databáze, strategie vyhodnocování experimentálních dat.

Literatura

R: Bell, S.: Forensic Chemistry. Prentice Hall, 2006. ISBN: 9780321765758
R: Khan, J., Kennedy, T.J., Christian, D.: Basic Principles of Forensic Chemistry. Humana Press, 2011. ISBN: 9781934115060
R: Ahuja, S., Jespersen, N. (Ed.): Modern Instrumental Analysis. Elsevier, 2006. ISBN: 9780444522597
R: Skoog, D.A., Holler, F.J., Crouch, S.R.: Principles of Instrumental Analysis. Brooks Cole, 2006. ISBN: 978-0495012016
A: Yinon, J. (Ed.): Advances in Forensic Applications of Mass Spectrometry. CRC Press, 2004. ISBN: 0-8493-1522-0

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi