Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Laboratoř kontroly potravinářských surovin a výrobků

Kredity 4
Rozsah 0 / 0 / 6
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Dr. Ing. Marek Doležal
doc. Ing. Zuzana Réblová, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Věra Schulzová

Anotace

Cílem tohoto předmětu je "odzkoušet si" samostatnou kvalifikovanou práci v potravinářské analytické laboratoři (což, kromě jiného, představuje rozpracování zadaného úkolu, plánování a organizaci práce, výběr a validaci analytických metod, vlastní analytický rozbor (v nezkrácené podobě), zajištění kvality analytických výsledků a zpracování a interpretaci získaných dat). K dosažení tohoto cíle řeší vždy skupina studentů zadaný (komplexní) projekt z oblasti kontroly jakosti potravin (v rozsahu parametrů předepsaných platou legislativou a s použitím především uzančních analytických metod).
Na rozdíl od předmětu Laboratoř analýzy potravin v kontrolní praxi, který někteří studenti absolvovali v rámci bakalářského studia, je v tomto předmětu kladen mnohem větší důraz na samostatnou práci studentů (a to ve všech etapách řešení zvoleného / zadaného projektu), zadané projekty jsou komplexnější, ve větší míře se používají instrumentální analytické metody a větší prostor je věnován validaci analytických metod a dalším nástrojům pro zajištění spolehlivosti analytických výsledků.

Sylabus

1. Úvod, organizační záležitosti, bezpečnost práce, zadání jednotlivých projektů.
2. Příprava řešení jednotlivých projektů.
3. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.
4. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.
5. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.
6. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.
7. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.
8. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.
9. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.
10. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.
11. Úklid laboratoře, předání přístrojů, vrácení pomůcek.
12. Zpracování zprávy.
13. Příprava prezentace výsledků projektu.
14. Veřejná presentace výsledků.

Literatura

Vzhledem k charakteru tohoto předmětu si potřebnou literaturu (zejména platné legislativní předpisy, technické normy a další materiály - podle konkrétního řešeného projektu) musí studenti vyhledat sami (podle zadání řešeného projektu).

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi