Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř kontroly potravinářských surovin a výrobků

Kredity 4
Rozsah 0 / 0 / 6
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Dr. Ing. Marek Doležal
doc. Ing. Zuzana Réblová, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Věra Schulzová

Anotace

Cílem tohoto předmětu je "odzkoušet si" samostatnou kvalifikovanou práci v potravinářské analytické laboratoři (což, kromě jiného, představuje rozpracování zadaného úkolu, plánování a organizaci práce, výběr a validaci analytických metod, vlastní analytický rozbor (v nezkrácené podobě), zajištění kvality analytických výsledků a zpracování a interpretaci získaných dat). K dosažení tohoto cíle řeší vždy skupina studentů zadaný (komplexní) projekt z oblasti kontroly jakosti potravin (v rozsahu parametrů předepsaných platou legislativou a s použitím především uzančních analytických metod).
Na rozdíl od předmětu Laboratoř analýzy potravin v kontrolní praxi, který někteří studenti absolvovali v rámci bakalářského studia, je v tomto předmětu kladen mnohem větší důraz na samostatnou práci studentů (a to ve všech etapách řešení zvoleného / zadaného projektu), zadané projekty jsou komplexnější, ve větší míře se používají instrumentální analytické metody a větší prostor je věnován validaci analytických metod a dalším nástrojům pro zajištění spolehlivosti analytických výsledků.

Sylabus

1. Úvod, organizační záležitosti, bezpečnost práce, zadání jednotlivých projektů.
2. Příprava řešení jednotlivých projektů.
3. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.
4. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.
5. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.
6. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.
7. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.
8. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.
9. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.
10. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.
11. Úklid laboratoře, předání přístrojů, vrácení pomůcek.
12. Zpracování zprávy.
13. Příprava prezentace výsledků projektu.
14. Veřejná presentace výsledků.

Literatura

Vzhledem k charakteru tohoto předmětu si potřebnou literaturu (zejména platné legislativní předpisy, technické normy a další materiály - podle konkrétního řešeného projektu) musí studenti vyhledat sami (podle zadání řešeného projektu).

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi