Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř instrumentálních metod v analýze potravin

Kredity 4
Rozsah 0 / 0 / 6
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Dr. Ing. Věra Schulzová

Anotace

Cílem tohoto předmětu je studenty v praxi seznámit s jednotlivými analytickými technikami, se kterými se dosud seznamovali formou teoretické výuky. Studenti se v rámci jednotlivých úloh seznámí s moderní instrumentální technikou a jejím využitím v analytické praxi.

Sylabus

1. Úvod, organizační záležitosti, bezpečnost práce.
2. Plynová chromatografie
3. Plynová chromatografie (GC/FID)
4. Plynová chromatografie (GC/MS)
5. Iontově selektivní elektrody
6. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
7. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie I (HPLC/UV, UPLC/ELSD)
8. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie II (speciální detektory)
9. Spektrofotometrie I
10. Spektrofotometrie II
11. Atomová absorpční spektrofotometrie
12. Infračervená spektrofotometrie
13. Obrazová analýza
14. Elektromigrační metody


Literatura

Z: Studijní materiály k předmětům:
Analytická chemie I - D. Kealey, P. J. Haines: Analytical Chemistry, BIOS Sci. Publ., Oxford 2002, ISBN 1-85996-189-4
Analýza potravin a přírodních produktů - http://web.vscht.cz/hajslovj/AP_sylabus.html
D: http://www.scribd.com/doc/30735048/Food-Analysis-by-HPLC-2ed-Nollet
D: Meyer V., Practical High-Performance Liquid Chromatography, Wiley 2010, ISBN-10: 0470682175
D: Weston A., Brown P.R, HPLC and CE: Principles and Practice, Amazon 1997, ISBN-10: 0121366405
D: Pavia D.L., Lapman G.M., Kriz G.S., Vyvyan J.R., Introduction to Spectroscopy, Brooks/Cole, Belmont 2009,ISBN-13: 978-0-495-11478-9
D: Aras N.K., Ataman O.Y., Trace Element Analysis of Food and Diet, RSC, Cambridge, 2006,ISBN 0-85404-576-7
D: Nielsen S.S. (ed.)Food Analysis 4th edition, Springer, 2010, ISBN 978-1-4419-1478-1, e-zdroj VŠCHT
D: Otles S. (ed.), Handbook of Food Analysis Instruments. CRC Press, Boca Raton, USA, 2009, ISBN 9781420045673, e-zdroje VŠCHT
D: Wrolstad R.E. et al., Handbook of Food Analytical Chemistry, Wiley, 2005, ISBN 9780471663782, e-zdroj VŠCHT


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi