Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Balení potravin

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D.
Ing. Lenka Votavová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení základních funkcí obalu při zpracovává potravin, zejména na jeho funkci ochrannou. Porozumění principů konstrukce obalů z hlediska ochrany baleného produktu před mechanickými změnami, změnami vlhkosti, oxidačními procesy, změnami chuti a vůně, působení teploty, kontaminací mikroorganismy, působení hmyzu a hlodavců atd. Důraz je kladen i na hygienické aspekty obalů potravin a vliv systémů balení na životní prostředí. V základních rysech jsou zmíněny i principy balících strojů.

Sylabus

1. Ekonomie balení potravin, požadavky na obal
2. Základní obalové materiály, jejich vlastnosti a aplikace - dřevo, tkaniny
3. Papír
4. Kovy
5. Sklo,polymerní obalové materiály - klasifikace, obecné charakteristiky
6. Přírodní polymery, modifikované přírodní polymery
7. Syntetické polymery - polyolefíny a jejich kopolymery
8. Vinylové, akrylové a dusíkaté polymery
9. Polyestery, epoxidové pryskyřice, aminoplasty, fenolplasty. Lepidla
10. Potiskování obalů, ochranná funkce obalů, principy aktivního balení
11. Ochrana před mechanickýmizměnami, změnami vlhkosti a oxidačně-redukčními ději
12. Obal a změny teploty, balení pro mikrovlnný ohřev
13. Ekologické aspekty balení potravin, ekobilance, migrace složek obalů do potravin
14. Základní principy konstrukce balících strojů

Literatura

Z: Čurda D., Balení potravin, SNTL, Praha 1982
D: Arvanitoyannis I., Modified Atmosphere and Active Packaging Technologies, CRC Press, 2012, 978-1-43-980044-7
D: Robertson G.L., Food Packaging and Shelf Life, CRC Press, 2009,978-1-42-007844-2
D: Coles R. a kol., Food Packaging Technology, Blackwell, 2003, 978-0849397882

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi