Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Autenticita a detekce falšování potravin

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na autenticitu potravin, možnosti falšování a pochopení postupů a metod hodnocení autenticity potravin.
Diskutována je problematika vlivu přirozené variability, receptury, technologického zpracování a skladování na markery autenticity. Student je seznámen se základními kvalitativními parametry vybraných výrobků a jejich složek, s legislativními aspekty a aktuálními projekty.

Sylabus

None

Literatura

Z: Čížková H., Metody a kriteria pro ověřování autenticity potravin a potravinářských surovin, ISBN 978-80-7418-124-5
D: Lees M., Food Authenticity and Traceability, 2003, ISBN 1855735261 , Woodhead Publ.
D: Singhal R., Handbook of Indices of Food Quality and Autenticity, 1997, ISBN 1855732998, CRC

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi