Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Struktura a reaktivita

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Kamil Parkan, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení základních principů a mechanismů v moderní organické chemii. Pozornost je především věnována struktuře organických sloučenin a jejich reaktivitě, což je předpokladem pro širší pochopení organické chemie.

Sylabus

1. Vaznost (atomová struktura, kovalentní vazba)
2. Struktura (konfigurace, konformace)
3. Reaktivita (termodynamická, kinetika, …)
4. Meziprodukty (karbkationty, karbanionty, radikaly, karbeny, benzyny, keteny)
5. Kyseliny a báze (Lowryho-Brønstedova teorie)
6. Nukleofilní substituce (SN1 reakce, SN2 reakce, syntetické aplikace)
7. Adiční reakce (AE, AN, adice ketenů, syntetická aplikace)
8. Eliminační reakce (eliminace, oxidační procesy, …)
9. Aromatická substituce (aromaticita, reakce)
10. Postupné adiční a eliminační reakce (adičně-eliminační reakce, metateze, …)
11. Radikálové reakce (generování radikálu a následné reakce)
12. Kaplingové reakce (Pd-katalyzované reakce, reakce katalyzované jinými prvky)
13. Pericyklické reakce (molekulové orbitaly, pericyklické reakce, syntetické aplikace)
14. Druhy nekovalentních vazeb (vodíková vazba v bioorgnických molekulách …)

Literatura

Z: Mark G. Moloney: Structure and Reactivity in Organic Chemisty, Wiley-Blackwell, 2008, 978-1405114516
Z: Svoboda a kol.: Organická chemie I, Nakladatelství VŠCHT, 2005, 80-7080-561-7

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi