Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Izolace a separace molekul

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na vybrané technologické postupy sloužící k získání čisté organické látky ze směsi. Je akcentován výběr z alternativních metod a možností, jak ovlivnit účinnost a kapacitu těchto operací.
Akcentuje uživatelský pohled na jednotkové technologické operace.

Sylabus

1. Úvod, formulace problému, definice izolační a separační metody, up a down stream procesy, ekonomické hledisko
2. Vlastnosti organických a anorganických látek využitelné pro dělení směsí, modifikace těchto vlastností, nevazebné interakce, vliv pH, tvorba iontových párů a micel
3. Odstranění pevných částic, filtrace, membránové procesy, úprava suspenze před filtrací, odstřeďování
4. Izolační metody: extrakce (vsádková, kontinuální, Craigova), rozdělovací rovnováhy, bilance
5. Izolační metody: adsorpce (vsádková, v míchaném reaktoru, na pevném loži), adsorpční izotermy, bilance
6. Izolační metody: adsorpce na pevném loži, průnikové diagramy, aproximativní analýza, dvouparametrový model
7. Sorbenty, přehled, vlastnosti a aplikace, výběr mobilní fáze
8. Chromatografie: termodynamická a kinetická teorie, instrumentace, analytické a preparativní uspořádání
9. Kapalinová eluční chromatografie: mechanismu interakcí, Gaussovo rozložení náhodné veličiny, směrodatná odchylka
10. Výpočet výtěžku a čistoty frakcí v preparativním uspořádání
11. Převod na větší množství (scale up)
12. Elektromigrační metody analytické a preparativní
13. Plynová chromatografie, výběr fází, instrumentace, derivatizace
14. Finální úpravy: destilace, srážení, krystalizace, sušení

Literatura

Z: Fogler H.S., Elements of Reaction Engineering,Prentice,Hall,New Jersey,2000,0130473944

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi