Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Odborný projekt oboru chemie přírodních látek

Kredity 3
Rozsah 0 / 3 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Dr. Ing. Ivan Raich

Anotace

Předmět v úvodu seznamuje s pokročilými funkcemi v MS Wordu a MS Excelu při vytváření dlouhých odborných dokumentů a při zpracování rozsáhlých tabulkových dat a optimalizacích. Především však seznamuje se základy molekulárního modelování, konstrukcí a úpravou 3D struktury molekul a výpočty a zobrazením nejrůznějších molekulových vlastností.

Sylabus

1. MS Word pro práci s dlouhými odbornými dokumenty, formátování znaků, odstavců, styly, šablony
2. Jazyková kontrola, vlastní slovníky, tabulátory, tabulky
3. Tok textu, dělení slov, zalamování řádek a stránek
4. Číslování nadpisů, literatury, tabulek, schémat, rovnic
5. Absolutní a relativní adresování v Excelu, kontingenční tabulky a grafy
6. Optimalizace a řešitel v Excelu, maticové vzorce
7. Základy molekulárního modelování, zobrazení struktur, rendering, zobrazení a editace strukturních parametrů
8. Zobrazení proteinů a dalších biopolymerů, rendering a abstrakce při jejich zobrazení
9. Konstrukce molekul, specifikace stereochemie
10. Geometrické optimalizace a problém lokálních minim
11. Editace strukturních parametrů, konformační změny, geometrické optimalizace se strukturními omezeními
12. Molekulová dynamika, Monte Carlo, simulované žíhání, periodický box a jeho konstrukce
13. Výpočty nábojů a orbitalů, HOMO, LUMO, predikce výsledků cykloadičních reakcí
14. Výpočty spektrálních a dalších vlastností

Literatura

Z: Young D. C.: Computational Chemistry, John Wiley & Sons, Inc., 2002, 0471220655
D: Caffery M. L., Dobosh P. A., Richardson D. M.: Laboratory Excercises Using HyperChem, HyperCube, Inc., 1998, 1-896164-30-7

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi