Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Chemie sacharidů a biopolymerů

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.
Ing. Ondřej Šimák, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení fyzikálních, chemických a biologických vlastností sacharidů jako skupiny organických sloučenin významných pro živé organismy. Součástí předmětu je i přehled základních transformací monosacharidů na jejich nejdůležitější deriváty. Je uváděn přehled oligo- a polysacharidů spolu s jejich výskytem v přírodě a potenciálním využitím jako nových surovin pro farmaceutický a potravinářský průmysl.

Sylabus

1. Význam sacharidů v přírodě, stavební a zásobní sacharidy, rozpoznávání na buněčné úrovni
2. Stereochemie sacharidů, mutarotace, vzorce, základy názvosloví
3. Manipulace s polyfunkční molekulou, chránicí skupiny, deprotekce
4. Příprava a význam glykosidů
4. Alkylace, acylace, regioselektivita reakcí
5. Oxidace, redukce
6. Nukleofilní substituce, aktivace hydroxylových skupin
7. Syntéza derivátů a jejich reaktivita (oxirany, anhydro- a aminocukry, glykosylhalogenidy)
8. Thiosacharidy, thioglykosidy, výskyt v přírodě, syntéza
9. Přehled významných oligosacharidů, jejich vlastnosti a modifikace
10. Přehled významných polysacharidů, jejich vlastnosti a modifikace
11. Biotransformace v syntéze derivátů sacharidů
12. Metody přípravy rozvětvených sacharidů
13. N- a C-glykosidy
14. Praktické zkušenosti se syntézou polyfunkčních látek, racionální návrh potenciálně biologicky aktivních sloučenin

Literatura

Z: Černý M., Trnka T., Buděšínský M., Sacharidy, ČSCH, 2010, 9788086238814

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi