Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Semestrální práce oboru chemie přírodních látek

Kredity 3
Rozsah 0 / 3 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Ladislav Kniežo, CSc.

Anotace

V rámci předmětu studenti provedou rešerši na zadané téma a výsledky zpracují do podoby přehledného článku. Zároveň k tématu připraví i prezentaci a práci obhajují před pedagogy ústavu

Sylabus

1. Zadání samostatného projektu zaměřeného na téma diplomové práce
2. Vyhledávání informací v odborné literatuře a databázích
3. Zpracování informací do podoby referátového článku o rozsahu 20 stran
4. Příprava orální prezentace výsledků projektu
5. Odevzdání článku a orální prezentaci před pedagogy ústavu

Literatura

Žádná

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi