Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř izotopově značených sloučenin

Kredity 2
Rozsah 0 / 0 / 3
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Libor Havlíček, CSc.

Anotace

Laboratoře seznamují se základními bezpečnostními opatřeními a praktickými návyky při práci v radiochemické laboratoři. Prakticky předvádí Geiger-Müllerovu trubici a v rámci jednotlivých úloh se studenti seznámí se stanovením poločasu rozpadu isotopů, scintilační metodou, metodou RIA nebo IRMA a aplikacemi v chromatografii-HPLC, TLC. Zahrnuje též exkurzi na specializovaných pracovištích pro nukleární medicínu.

Sylabus

1. Bezpečnost práce, vstupní písemný test z hygieny záření, jeho vyhodnocení a seminář
2. Test čistoty práce, kontaminace pracovního místa, správné laboratorní návyky v radiochemické laboratoři
3. Pracovní charakteristika a mrtvá doba Geiger-Müllerovy trubice
4. Stanovení poločasu rozpadu draslíku isotopu 40
5. Syntéza deuterované sloučeniny hydrogenací deuteriovým plynem nebo dehalogenací
6. Stanovení isotopologního složení MS deuterované sloučeniny připravené v předchozí úloze
7. Měření aktivity scintilační metodou
8. HPLC s radioaktivním detektorem
9. Radionuklidy v genetické souvislosti - dělení mateřského a dceřiného nuklidu extrakcí, stanovení výtěžku
10. Stanovení metodou RIA nebo IRMA
11. Exkurze pracoviště syntézy sloučenin pro nukleární medicínu 90mTc
12. Exkurze pracoviště syntézy sloučenin pro pozitronovou emisní tomografii
13. TLC radioaktivních látek
14. Odevzdání protokolů, seminář

Literatura

Z: Jiří Starý a kol.: Cvičení z jaderné chemie, FJFI ČVUT, 1987
Z: Návod komerčního kitu firmy Beckman Coulter-Immunotech (k úlohám RIA IRMA )
Z: Havlíček L.: Návody k laboratořím
D: Něsmejanov A. N. a kol.: Radiochemické praktikum, SNTL Praha, 1959

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi