Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Laboratoř isolačních a separačních metod

Kredity 4
Rozsah 0 / 0 / 6
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Dr. Ing. Ivan Raich

Anotace

Laboratoře izolačních metod jsou koncipovány pro práce, jejichž výsledkem by mělo být několik desítek miligramů (cca 50 mg) čisté látky, ze kterých je možno ji dostatečně chemicky charakterizovat. Záměrem je naučit se pracovat s malým množstvím a se speciálními aparaturami a nádobím, jak je to obvyklé při výzkumných pracích při izolacích látek přírodního původu.

Sylabus

1. Bezpečnost práce v laboratoři, sestavení aparatur pro základní operace
2. Izolace kofeinu z čaje, extrakce, sublimace, teplota tání
3. Isolace trehalosy z kvasnic, deproteinizace, HPLC ověření čistoty preparátu
4. Izolace piperinu z pepře, extrakce, dekantace, TLC, krystalizace
5. Izolace betulinu z březové kůry, extrakce, krystalizace, derivatizace
6. Izolace cinnamaldehydu ze skořice destilací s vodní parou
7. Izolace D-glukosaminu z krabích krunýřů, dekalcifikace, hydrolýza, krystalizace
8. GLC analýza cinnamaldehydu
9. HPLC analýza trehalosy na iontoměniči
10. Měření NMR spekter připravených preparátů
11. Měření IČ spekter připravených preparátů

Literatura

Z: Keil B.: Laboratorní technika organické chemie, NČSAV, Praha 1963
Z: Pošta A., Fikar J., Hemer I., Liška F.: Laboratorní technika a bezpečnost práce, SNTL, Praha 1981
D: Mayo D. W., Pike R. M., Butcher S. S.: Microscale Oganic Laboratory , John Wiley and Sons, Inc., 2nd ed., New York 1989

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi