Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Laboratoř předdiplomní praxe

Kredity 7
Rozsah 0 / 0 / 10
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Dr. RNDr. Oldřich Lapčík

Anotace

Cílem předmětu je předat studentům praktické návyky a zkušenosti při laboratorní nebo teoretické práci pod individuálním vedením pedagogů-budoucích školitelů diplomových prací. Studenti se naučí pracovat v týmu a budou obhajovat své výsledky na studentské vědecké konferenci.

Sylabus

1. Práce pod individuálním dohledem budoucího vedoucího diplomové práce
2. Příprava výchozích látek potřebných pro řešení diplomního úkolu
3. Samostatné řešení laboratorního projektu
4. Součástí klasifikovaného zápočtu je účast na studentské vědecké konferenci

Literatura

Z: Kvíčala J.: Laboratorní technika organické chemie, VŠCHT Praha, 1998, 2007.
D: Kotek J.: Laboratorní technika, Učební texty Univerzity Karlovy v Praze.
D: Caron S.: Practical synthetic organic chemistry : reactions, principles, and techniques, Wiley, Hoboken, N.J., 2011.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi