Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Vědecká komunikace

Kredity 2
Rozsah 1 / 1 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na získání znalostí ve způsobech presentace vlastních výsledků a vystupování na veřejnosti na úrovni odpovídající absolventu magisterského studia.
Součástí výuky jsou praktická procvičování přednášených témat.

Sylabus

1. Formy komunikace, charakteristika písemné a ústní komunikace
2. Strukturovaný životopis, motivační dopis, osobní archiv
3. Formy ústního projevu a jejich charakteristika, rétorika, řečnické sćvičení
4. Zásady tvorby posterového sdělení, grafická úprava, práce s barvami, presentace posteru
5. Zásady tvorby krátkého ústního odborného sdělení, tvorba doprovodných ilustrací, presentace vlastní přednášky
6. Plenární a zvaná přednáška na konferenci, příprava, vlastní přednes a nejčastější chyby
7. Vystoupení v diskusi, formulování dotazu, řízení diskuse, řízení zasedání
8. Příprava odborné publikace, formátování tabulek a grafů, redakční řízení, stanoviska posuzovatelů
10. Forma, obsahová a formální stránka diplomové práce
11. Charakteristka základních kapitol diplomové práce, ukázky
12. Příprava projektů, vypracovávání posudků
13. Mimoslovní komunikace, emoční inteligence
14. Hodnocení výsledků vědy, bibliometrie, scientomerie, webometrie

Literatura

D:Medlíková O., Přesvědčivá prezentace,9788024734552

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi