Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Izolace a identifikace přírodních látek

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.
Ing. Elena Prokudina, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení isolačních a separačních technik používaných k dělení složitých směsí látek získaných z přírodních materiálů nebo připravených v laboratořích. Akcentován je pohled na alternativní způsoby a výběr vhodné metody podle vlastností cílové organické sloučeniny. Po získání produktu je třeba identifikovat a charakterizovat danou látku, proto je věnována pozornost i vhodným fyzikálně-chemickým metodám.

Sylabus

1. Úvod, formulace problému, charakterizace procesů, určení výchozích podmínek
2. Odstranění pevných částic: filtrace, mikrofiltrace, ultrafiltrace, úprava suspenze před filtrací
3. Odstřeďování (běžné odstředivky), porovnání filtrace a odstřeďování
4. Extrakce (vsádková, protiproudá), úprava rozdělovacího koeficientu, pH, tvorba iontových párů
5. Adsorpce (vsádková, kontinuální)
6. Sorbenty, přehled a aplikace, výběr mobilní fáze
7. Chromatografie: teoretický popis děje,instrumentace, analytické a preparativní uspořádání
8. Chromatografie: výtěžek, čistota
9. Elektromigrační metody
10. Ekonomické aspekty alternativních metod, regenerace rozpouštědel, bezpečnost provozu
11. Fyzikálně-chemické metody identifikace organických líátek
12. Spektrometrie UV, VIS, IČ, aplikace
13. Nukleární magnetická rezonance, princip, aplikace
14. Hmotnostní spektrometrie, princip, aplikace

Literatura

Z: Fogler H.S., Elements of Reaction Engineering, Prentice, Hall, New Jersey,2000,0130473944

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi